Profile dylatacyjneIDEA + PROJEKT + PRODUKT

Sinus 06NC85-5D

Profile dylatacyjne instalowane są w płytach posadzek betonowych w celu kompensacji przemieszczeń w obrębie płyt. Płyty betonowe narażone są na oddziaływanie zewnętrznych i wewnętrznych sił. Uszkodzenia występują głównie na krawędziach płyt, w pobliżu miejsc łączenia. Sposób łączenia płyt posadzki powinien kompensować wzajemne przemieszczenia płyt w poziomie (prostopadle i równolegle do przebiegu szczeliny dylatacyjnej), które zwykle spowodowane są wskutek rozszerzania się i kurczenia betonu pod wpływem temperatury. Jednoczeœnie połączenie musi blokować ruchy pionowe będące skutkiem ruchu pojazdów oraz ciężkich ładunków.

Urządzenia dylatacyjne Conecto Sinus umożliwiają przemieszczenia płyt posadzki:

  • Dla dybli 180x120x8mm w zakresie ±15mm równolegle i ±20mm prostopadle do profilu
  • Dla dybli 180x140x10mm w zakresie ±20mm równolegle i ±30mm prostopadle do profilu

System Conecto Dowel zapewnia równomierne rozmieszczenie obciążeń pomiędzy płytami posadzki, zapobiegając nadmiernym naprężeniom miejscowym. Dylatacje pomagają wyeliminować zasadniczą przyczynę niekontrolowanych pęknięć posadzek. Wydłużają trwałość posadzki i poprawiają komfort użytkowania.

Liczba szczelin dylatacyjnych powinna być tak dobrana, aby umożliwić podział posadzki na regularne pola o kształcie zbliżonym do kwadratu i powierzchni do 1000 m2, co stanowi dzienną wydajność wykonywania posadzek.

Szczeliny dylatacyjne powinny być rozmieszczone w odległości nie większej niż 45m.

System jest kompletny, łatwy w montażu i gotowy do użycia. Wystarczy tylko umieścić profile w miejscach przeznaczenia na placu budowy i połączyć je bez użycia kluczy, wykorzystując dostarczane w zestawie śruby z nakrętkami motylkowymi.

System Conecto Sinus gwarantuje właściwą wytrzymałość przy dużych obciążeniach.

Zastosowania:

  • Posadzki przemysłowe
  • Centra logistyczne i dystrybucyjne
  • Obiekty przemysłowe
  • Magazyny i składy przemysłowe
  • Lotniska

Karta techniczna

Rysunki techniczne

Adres

CONECTO PROFILES Sp. z o.o.
Beznatka 20
62-834 Ceków Kolonia

Masz pytania?

office@conecto-profiles.com

Zadzwoń do nas!

+48 572 502 310